خانه > مدرسه دانشگاه > پکیج آموزشی نورالهدی

نورالهدی

پکیج آموزشی نورالهدی

امتیاز دوره :

100 % (0)

مدرس دوره : مریم هرمزی

تمام شده

رایگان

آیا از این آموزش راضی بودید ؟

5/5

«بسم الله الرحمن الرحیم»

مریم هرمزی هستم کارشناس الهیات ومحقق وپژوهشگرعلوم قرآنی وتولیدکننده محتوای آموزشی درزمینه علوم قرآنی؛بنده یکبارکه مشغوله ختم قرآن بودم ایده ای به ذهنم رسیدکه قرآن رابه شکل یکجاگردآوری کنم که علاوه برمتن عربی ومعنی آیات ،تفسیرآیه نیزدرکنارآنهاقراربگیردکه فهم ماازآیات قرآن راراحتترکندپس ازآن که به جمع آوری آیات ومعانی وتفاسیرقرآن مبادرت ورزیدم ایده ای به ذهنم رسیدکه تفاسیرقرآن ازتفسیرهای اهل بیت«ع»باشدکه دانابه علم غیب الهی هستندودقیقترومطمئن ترمیباشدوپس ازآن موضوعیت آیات برایم مهم شدتا فهم آیات درموردموضوعات مختلف قرآنی موردبحث قراربگیردواینچنین شدکه مجموعه ای فراهم شدکه آیات موضوعی قرآن به انضمام ترجمه وتفسیرآیه شریفه گردآوری شدکه ان شاالله بتوانیم بامطالعه آن وعمل به دستورات پرودگارعالمیان توشه ای برای آخرت خویش برداریم،قسمت بعدی پکیج به چهل حدیث قدسی پرداخته که رهگشای مادرزندگی دنیایی باشدوقسمت بعدی که کامل کننده پکیج است آموزش تجویدقرآن به زبان ساده است که ان شاالله باقرائت درست ،تدبردرمعانی وتفسیرآیات شریفه  درک بیشتری ازقران داشته باشیم وبابه کارگیری قرآن درزندگی شخصی حق آن رارعایت کرده باشیم ؛تقدیم به محضرامام عصر«عج»«اللهم عجل لولیک الفرج »ان شااللله

نورالهدی
blob1
blob3

مریم هرمزی

درباره مدرس

به نام خدا مریم هرمزی هستم کارشناس بهداشت عمومی وکارشناس الهیات محقق وپژوهشگرقرآن ،تولیدکننده محتوی آموزشی به ویژه درزمینه علوم قرآنی 

نورالهدی

این محتوا ی آموزشی شامل آیات موضوعی قرآن به انضمام ترجمه هرآیه وموضوعیت آیه وتفسیرآیه شریفه که اکثراًازتفاسیراهل بیت«ع»انتخاب شده است تادرکی عمیقترودقیقترازآیات قرآن داشته باشیم وان شاالله با مطالعه ،تدبّروعمل به دستورات الهی توشه ای برای دنیا وآخرتمان برگیریم درادامه وبخشهای دیگراین محتوای آموزشی چهل حدیث قدسی باذکرمنبع قرارگرفته است وپس ازآن تجویدقرآن به زبان ساده می باشدکه علاوه بردرک عمیق قرآن درنحوه قرائت قرآن نیزبه درستی عمل کرده باشیم این آموزش طوری طراحی شده که ازدانش آموزان تاافرادی باسنین بالاترهم بتوانندازان استفاده کنندچون دارای متنی ساده ومختصراست وبه صورت رایگان قرارگرفته تاتمام افرادبه راحتی بتوانندازان استفاده کنند.

فایل های دانلود

لینک دانلود تمام فایل های این پکیج داخل لینک زیر موجود است