درباره ما

اعضای تیم فرالرن

محمد حسام ابراهیمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

امیر مهدی کریمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

محمد متین نامنی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

محمد حسین صالحی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مدرسین فرالرن

امیر مهدی کریمی

امتیاز مدرس :

5/5

محمد متین نامنی

امتیاز مدرس :

5/5

محمد حسام ابراهیمی

امتیاز مدرس :

5/5

محمدئ حسین صالحی

امتیاز مدرس :

5/5

مریم هرمزی

امتیاز مدرس :

5/5